Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДП «Укрметртестстандарт» від 16.03.2016 р. № ПТ-18/16
Ліцензія МОЗ України Наказ № 62 від 4 лютого 2016 р.
Чекаємо на Ваш дзвінок
+38 (044) 228 92 14
Часи роботи
9.00 - 18.00
Напишіть нам

Правила і норми з питань впливу електромагнітного випромінювання

Правила і норми з питань впливу електромагнітного випромінювання

Вивченням питань впливу електромагнітного випромінювання (далі - ЕМВ) на здоров’я людини займаються ряд наукових установ України, основні з них ДУ «Інститут медицини праці АМН України» та ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» - Головна наукова установа Держсанепідслужби з питань гігієни. Розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти тощо розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної професійної компетенції, являються медичними вимогами щодо безпеки для здоров'я і життя людини.

Зокрема з метою захисту від впливу ЕМВ дорослого населення у виробничих умовах, побуті, навколишньому середовищі, тощо, а також для захисту дитячого організму, розроблено ряд державних санітарних норм та правил - обов'язкових для виконання нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь.

«Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах», ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України 30.12.98 № 9, встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

«Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7, поширюються на умови й організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок (ЕПТ), що використовуються в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ) і призначені для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ, пов'язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань, містять гігієнічні й ергономічні вимоги до організації робочих приміщень, та робочих місць параметрів робочого середовища, дотримання яких дасть змогу запобігти порушенням у стані здоров'я користувачів ЕОМ та ПЕОМ.

«Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», затверджені наказом МОЗ України від 18.12.02 №476, встановлюють вимоги до умов праці працівників, що займаються виготовленням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання, при роботі якого виникають постійні магнітні поля та електромагнітні випромінювання у діапазоні частот від 50,0 Гц до 300,0 Гц.

«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 №239 (далі - Правила), визначають гігієнічні вимоги до передавальних радіо-, телевізійних станцій та інших об’єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище (розділ 1) та забезпечують захист населення і охорону його здоров’я від шкідливого впливу електричних полів, які створюються електричними мережами та їх елементами (розділ 2).

Національні органи з охорони здоров’я різних країн світу керуються Рекомендаціями Міжнародної комісії з питань неіонізуючого випромінювання (http://www.icnirp.org).

Також, пропонуємо ознайомитися з актульними публікаціями: