Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДП «Укрметртестстандарт» від 16.03.2016 р. № ПТ-18/16
Ліцензія МОЗ України Наказ № 62 від 4 лютого 2016 р.
Чекаємо на Ваш дзвінок
+38 (044) 228 92 14
Часи роботи
9.00 - 18.00
Напишіть нам

Ліцензування медичної практики

У відповідності до положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право на провадження медичної практики за наявності відповідної Ліцензії виданої МОЗ України.

Вимоги до суб’єктів господарювання, перелік документів та порядок отримання Ліцензії визначено Ліцензійними умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285.

Зокрема, відповідно до п.21. Ліцензійних умов зміна функціонального призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовуються у лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою мають бути підтверджені актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданим уповноваженим на це органом (установою), у частині, в якій відбулися зазначені зміни. У подальшому реквізити Акту заносяться до Відомостей, що подаються до Центру адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» за адресою м. Київ, вул. Ушинського, 40.

У більшості випадків проблеми виникають при отриманні Актів санітарно-епідеміологічного обстеження (невідповідність площ приміщень, їх набору, облаштування вентиляції та ін.), а також при заповненні Відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Всі клопоти щодо санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень, оформлення Відомостей, подачі документів та гарантованого отримання рішення про видачу Ліцензії МОЗ на право провадження медичної практики ми беремо на себе.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики".