Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДП «Укрметртестстандарт» від 16.03.2016 р. № ПТ-18/16
Ліцензія МОЗ України Наказ № 62 від 4 лютого 2016 р.
Чекаємо на Ваш дзвінок
+38 (044) 228 92 14
Часи роботи
9.00 - 18.00
Напишіть нам

Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Питання впливу на здоров’я населення електромагнітного випромінювання, що створюється базовими станціями стільникового зв’язку та мобільними телефонами залишається одним із найбільш актуальних, зокрема через те, що до цього часу ВООЗ не поставлено крапку щодо його безпечності для населення.

В результаті індустріалізації та науково-технічного прогресу кількість і різноманітність джерел електромагнітного випромінювання досягла безпрецедентних рівнів. В Україні, як і у всьому світі, також спостерігається стрімке збільшення кількості таких джерел - щодня будуються та реконструюються базові станції мобільного стільникового зв’язку, дообладнуються та реконструюються телерадіопередавальні центри, об’єкти радіонавігації, радіолокаційні станції (РЛС), станції супутникового зв’язку, активно використовуються бездротові способи передачі даних в мережі Інтернет, встановлюються локальні офісні бездротові мережі, тощо. До того ж, майже кожний дорослий мешканець та навіть діти щодня користуються стільниковими телефонами та побутовими електроприладами.

Як свідчать численні публікації, опромінення електромагнітним випромінюванням принципово відрізняється від інших видів впливу на біологічні об'єкти. Має місце багатоваріантність впливу в залежності від параметрів відповідних полів (частоти, інтенсивності, терміну дії, модуляції, періодичності та інше), а також умов опромінення (місцеве, загальне) і стану організму людини наявність захисту від впливу, ослаблення організму, вік та інше).

Як свідчать результати досліджень - найбільшої шкоди електромагнітні випромінювання завдають імунній, нервовій, серцево-судинній, ендокринній та статевій системам. На сьогоднішній день достеменно відомо, що будь-які зміни зовнішнього електромагнітного поля призводять до зміни внутрішніх полів.

Одним із способів контролю рівнів електромагнітного випромінювання у житлових приміщеннях, виробничих чи громадських об’єктах є проведення лабораторно-інструментальних досліджень за допомогою, зокрема, таких приладів як П3-31 та П3-33М.

ТОВ «ЕМПЕКС» має у своїй структурі Медичний центр з лабораторію електромагнітних полів та інших фізичних факторів оснащену сучасними вимірювальними приладами і у відповідності до Сертифікату визнання вимірювальних можливостей ДП «Укрметртестстандарт» від 16.03.2016р №ПТ-18/16 має можливість проводити наступні вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання:

У ТОВ «ЕМПЕКС» працюють досвідчені фахівці: 5 інженерів-радіофізиків та 2 лікарі із загальної гігієни з досвідом роботи більше 10 років за цим напрямком у лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України.